اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۷۸۵۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۷۸۵۱۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۵۴۰۸۹۴۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران- اتوبان فتح -مجتمع تجاری ایرانیان،


       

لیست قیمت محصولات آدلی استیل ADLISTEEL

۱۰:۴۲:۴۱ ۱۳۹۹/۶/۲

محصولات جدید آدلی استیل ADLISTEEL


ورق استنلس استیل غذایی

ورق استنلس استیل غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق استیل صنایع غذایی

ورق استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استیل مواد غذایی

کلمپ استیل مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق طلایی میرور

ورق طلایی میرور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق میرور استیل

ورق میرور استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ورق میرور

ورق میرور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر صنایع دارویی

فلومتر صنایع دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر استیل غذایی

فلومتر استیل غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده کلمپ استیل

وارد کننده کلمپ استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور صنایع غذایی استیل

کنتور صنایع غذایی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور استنلس استیل

کنتور استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات دیافراگمی کلمپ دار

شیرالات دیافراگمی کلمپ دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرالات دیافراگمی 316

شیرالات دیافراگمی 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیافراگمی گمو

شیر دیافراگمی گمو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیافراگمی دارویی

شیر دیافراگمی دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر دیافراگمی پنوماتیک

شیر دیافراگمی پنوماتیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استیل

کلمپ استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر نمره 25 کلمپی

شیر نمره 25 کلمپی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی کلمپی

سه راهی کلمپی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو کلمپی

زانو کلمپی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره استیل غذایی

مهره ماسوره استیل غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله صنایع غذایی 316

لوله صنایع غذایی 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش لوله استیل صنایع غذایی

نمایندگی فروش لوله استیل صنایع ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوله استنلس استیل صنایع غذایی

لوله استنلس استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش کلمپ استیل

نماینده فروش کلمپ استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات صنایع غذایی

وارد کننده اتصالات صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استیل غذایی

کلمپ استیل غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کلمپ استیل 316

نمایندگی کلمپ استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استیل صنایع غذایی

کلمپ استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت اتصالات صنایع غذایی

لیست قیمت اتصالات صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه صنایع غذایی

شیر یکطرفه صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی صنایع غذایی

سه راهی صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر یکطرفه استیل صنایع غذایی

شیر یکطرفه استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ استیل 316

کلمپ استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج صنایع غذایی

فلنج صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلنج صنایع دارویی

فلنج صنایع دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای صنایع غذایی

شیر پروانه ای صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کلمپ استیل 316

فروش کلمپ استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیلنگ صنایع غذایی

شیلنگ صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش اتصالات مواد غذایی

نمایندگی فروش اتصالات مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات 304 -316 صنایع دارویی

اتصالات 304 -316 صنایع دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلمپ استیل

نمایندگی فروش کلمپ استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راهی مواد غذایی

سه راهی مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کلمپ استیل

عامل فروش کلمپ استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانوی صنایع غذایی

زانوی صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات دارویی غذایی استاندارد

اتصالات دارویی غذایی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات صنایع دارویی

اتصالات صنایع دارویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات مواد غذایی

اتصالات مواد غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استیل صنایع غذایی

اتصالات استیل صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات 304-316 صنایع غذایی

اتصالات 304-316 صنایع غذایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار